Markkinointimix

Mikä on Markkinointimix? Markkinointimix, tai toiselta nimeltään 4P, on Jerome McCarthyn kehittämä legendaarinen markkinoinnin-malli, joka tarkoittaa markkinoinnin kilpailukeinojen kokonaisuutta, neljän P-kirjaimen mukaisesti: product (tuote), price (hinta), place (myyntipaikka, jakelutie tai…
Read More

Hinnoittelu

Miksi hinnoittelu on tärkeää? Hinnoittelu on yksi tärkeimmistä yrityksen liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Jokainen tuotteesta/palvelusta tienattu lisäeuro parantaa yrityksen kannattavuutta. Hinnoittelulla yritys myös viestii oman brändin arvoa asiakkailleen, mutta tästä…
Read More